Vademecum menopauzy

Opracowanie naukowe
na temat właściwości leczniczych izoflawonoidów koniczyny czerwonej

Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak
Specjalista farmakolog
Menopauza, będąca naturalną konsekwencją wygaśnięcia zdolności jajników do produkcji estrogenów, charakteryzuje się zmianami naczynioruchowymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zmiany osteoporotycznymi oraz zaburzeniami w metabolizmie lipidów i węglowodanów. Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) stosowana u kobiet w okresie postmenopauzalnym znosi objawy menopauzy oraz zmniejsza ryzyko schorzeń układu sercowo-naczyniowego i osteoporozy. Jednak ze względu na poważne działania niepożądane i przeciwwskazania (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu, zakrzepica żył głębokich, zwiększenie ryzyka raka endometrium i raka sutka) niewiele kobiet poddaje się leczeniu HTZ.

Alternetywą dla HTZ są związki pochodzenia roślinnego – FITOESTROGENY. Fitoestrogeny działają podobnie do endogennych estrogenów, nie są jednak obciążone niepożądanymi działaniami charakterystycznymi dla hormonów płciowych żeńskich. Dlatego mogą być stosowane u kobiet z dolegliwościami menopauzy zwłaszcza wówczas, gdy HTZ nie jest wskazana.

Wśród fitoestrogenów najsilniejszymi właściwościami estrogenopodobnymi charakteryzują się IZOFLAWONOIDY, głównie genisteina, daidzeina, formononetyna i biochanina A. Ze znanych surowców roślinnych izoflawonoidy występują w największej ilości w KONICZYNIE CZERWONEJ (Trifolium pratense) [20] oraz w soi (Glycine max). Wyciągi z koniczyny czerwonej mają przewagę nad preparatami sojowymi, gdyż nie wykazują działania alergizującego. Substancje znajdujące się w wyciągach oraz preparatach sojowych są silnymi alergenami, a nadwrażliwość na preparaty sojowe ciągle wzrasta w populacji europejskiej [4].

Podobieństwo działania izoflawonoidów koniczyny czerwonej do estrogenów:
• Działają estrogenopodobnie
• Łagodzą objawy menopauzy
• Przeciwdziałają osteoporozie
• Działają korzystnie na gospodarkę lipidową

Izoflawonoidy koniczyny czerwonej w odróżnieniu od estrogenów:
• Nie zwiększają ryzyka raka piersi
• Nie zwiększają ryzyka raka endometrium
• Mogą być stosowane w zakrzepicy naczyń żylnych i innych schorzeniach układu krążenia

Mechanizm działania izoflawonoidów koniczyny czerwonej

Izoflawonoidy ze względu na podobieństwo budowy do 17β estradiolu mają zdolność wiązania się z receptorem estrogenowym (ER) [9]. Ich siła wiązania z ER jest mniejsza niż estradiolu, jak i powinowactwo do tych receptorów jest mniejsze. Większość izoflawonoidów wykazuje większe powinowactwo do ER β niż ER α, zwłaszcza w czasie oraz po menopauzie, kiedy stężenie estrogenów spada. Izoflawonoidy, podobnie do leków z grupy SERM (selektywnych modulatorów receptora estrogenowego), oprócz wpływu estrogenowego mogą wykazywać również działanie antyestrogenowe, zależnie od stężenia krążących we krwi endogennych estrogenów, jak i od typu receptora estrogenowego. Z tego powodu izoflawonoidy posiadają korzystny wpływ na naczynia krwionośne, błonę śluzową pochwy, tkankę mózgową oraz na procesy przebudowy kości, bez negatywnego działania na macicę i gruczoł sutkowy [15, 20].

IZOFLAWONOIDY KONICZYNY CZERWONEJ ŁAGODZĄ OBJAWY CHARAKTERYSTYCZNE DLA MENOPAUZY:

• uderzenia gorąca,
• nadmierną potliwość,
• zaburzenia snu,
• nadmierną nerwowość,
• nastrój depresyjny,
• zawroty głowy,
• problemy z koncentracją,
• bóle stawów,
• bóle głowy,
• zaburzenia rytmu serca,
• suchość pochwy,
• ból przy odbywaniu stosunku płciowego,
• spadek libido [7, 11, 13].

Badania przeprowadzone u kobiet w okresie okołomenopauzalnym i postmenopauzalnym, u których stosowano izoflawonoidy koniczyny czerwonej w dziennej dawce 80 mg przez okres 3 miesięcy, wskazują na znaczące zmniejszenie stopnia nasilenia zespołu objawów wypadowych menopauzy (indeks Kuppermana) [6, 12].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na objawy naczynioruchowe

Korzystne działanie izoflawonoidów koniczyny czerwonej jest szczególnie silnie zaznaczone w łagodzeniu uderzeń gorąca. W najnowszych randomizowanych badaniach zaobserwowano 70%-ową redukcję częstotliwości uderzeń gorąca i nocnych potów w porównaniu do placebo [13]. Pozytywny wpływ izoflawonoidów na uderzenia gorąca tłumaczy się działaniem estrogenopodobnym na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu [7].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na objawy psychiczne

U kobiet w okresie postmenopauzalnym otrzymujących przez 90 dni izoflawonoidy koniczyny czerwonej w dawce 80 mg stwierdzono zmniejszenie poziomu lęku i depresji w Szpitalnej Skali Lęku i Depresji (HADS) odpowiednio o 76,9% i 78,3% oraz zaobserwowano zmniejszenie objawów depresyjnych o 80,6% w Skali Samooceny Depresji (SDS) [12].
Ponadto zanotowano u kobiet w okresie postmenopauzalnym otrzymujących izoflawonoidy koniczyny czerwonej w dawce 80 mg przez 3 miesiące, poprawę nastroju, ustąpienie uczucia zmęczenia oraz ogólne zadowolenie z wyników leczenia za pomocą izoflawonoidów koniczyny czerwonej [11].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na układ płciowy

Izoflawonoidy koniczyny czerwonej zmniejszają zmiany zanikowe w obrębie pochwy oraz poprawiają lubrykację u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Ponadto izoflawonoidy koniczyny czerwonej w odróżnieniu od HTZ nie wykazują negatywnego wpływu na endometrium. Oceniając materiał pozyskany z biopsji endometrium nie stwierdzono hiperplazji u kobiet, które stosowały izoflawonoidy koniczyny czerwonej przez okres 3 miesięcy [15]. Podobnie badania ultrasonograficzne nie wykazały zwiększenia grubości endometrium [8].
Na podstawie cytologicznego wskaźnika dojrzewania (MI) i wskaźnika kariopyknozy (KI) stwierdzono zwiększenie aktywności mitotycznej komórek nabłonka pochwy, co wskazuje na pozytywny estrogenopodobny wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej [7]. Potwierdziły to inne badania cytohormonalne, w których w oparciu o wskaźnik dojrzewania zanotowano redukcję liczby komórek przypodstawnych, jak również zwiększenie liczby komórek powierzchownych nabłonka pochwy [15].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na gruczoł piersiowy

W badaniach mammograficznych u kobiet w okresie postmenopauzalnym wykazano, że izoflawonoidy koniczyny czerwonej, w odróżnieniu od HTZ, nie zwiększają gęstości tkanki gruczołu piersiowego, co wskazuje na brak ryzyka rozwoju nowotworów piersi podczas leczenia preparatami koniczyny czerwonej [3]. Podobnie pozytywne wyniki uzyskano u kobiet obciążonych wywiadem rodzinnym w kierunku nowotworu piersi, które przez okres 3 lat stosowały izoflawonoidy koniczyny czerwonej w dawce 40 mg [16]. Uważa się, że izoflawonoidy koniczyny czerwonej mogą być stosowane u kobiet, które w przeszłości przebyły nowotwory piersi [20].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na gospodarkę lipidową

Fitoestrogeny posiadają zdolność obniżania we krwi stężenia całkowitego cholesterolu, trójglicerydów i frakcji LDL [7, 15, 19]. W przeprowadzonych badaniach u kobiet w okresie postmenopauzalnym ocenie poddano profil lipidowy po stosowaniu izoflawonoidów koniczyny czerwonej w dawce 40 mg. Wyniki wskazywały na znaczną redukcję stężenia całkowitego cholesterolu, trójglicerydów i frakcji LDL (odpowiednio o 4,4%, 9,5%, 11,5%) oraz zmniejszenie stosunku LDL/HDL [7]. Pozytywny wpływ izoflawonoidów na gospodarkę lipidową organizmu prawdopodobnie jest związany ze zmniejszaniem syntezy i wchłaniania cholesterolu oraz zwiększeniem wydzielania kwasów żółciowych w układzie pokarmowym [9].
Korzystny wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na profil lipidowy wiąże się z właściwościami zapobiegania schorzeniom układu krążenia.

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na układ krążenia

W odróżnieniu od HTZ, które nie mogą być stosowane w chorobach układu krążenia, w tym w zakrzepicy, izoflawonoidy koniczyny czerwonej wykazują korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.
sIzoflawonoidy koniczyny czerwonej redukują zesztywnienie tętnic i opór naczyniowy u kobiet w okresie postmenopauzalnym, nie wpływając na ciśnienie krwi [18]. Izoflawonoidy zwiększają elastyczność naczyń krwionośnych i zapobiegają zakrzepicy [9]. Ponadto genisteina nasila zdolność rozkurczową naczyń krwionośnych u kobiet w okresie menopauzy, poprzez zwiększenie syntezy tlenku azotu w endotelium i redukcję stężenia endoteliny [1].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na układ kostny

Wykazano, że fitoestrogeny zapobiegają osteoporozie. Genisteina, daidzeina i biochanina A hamują osteoklastogenezę, zwiększając jednocześnie aktywność osteoblastów [10, 17]. Jak wykazały badania, izoflawonoidy koniczyny czerwonej stosowane przez okres 12 miesięcy w dawce 40 mg częściowo zapobiegały spadkowi gęstości mineralnej kręgów u kobiet w okresie postmenopauzalnym [2]. W innych badaniach z zastosowaniem izoflawonoidów koniczyny czerwonej (80 mg izoflawonoidów) zaobserwowano niewielki wzrost gęstości mineralnej kości [15]. U szczurów, z eksperymentalnie wywołanym niedoborem estrogenów, izoflawonoidy koniczyny czerwonej zapobiegają rozwojowi osteoporozy – zwiększają masę i gęstość mineralną kości oraz poprawiają wytrzymałość mechaniczną kości [14].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na stan skóry

Izoflawonoidy koniczyny czerwonej poprawiają stan owłosienia głowy, jednocześnie redukując owłosienie w innych partiach ciała kobiet będących w okresie postmenopauzalnym. U pacjentek otrzymujących izoflawonoidy koniczyny czerwonej w dawce 80 mg przez 3 miesiące zaobserwowano zmniejszenie łamliwości oraz poprawę struktury i ogólnej kondycji włosów głowy. Poprawiło się również uwodnienie, struktura oraz ogólny stan skóry, a grubość płytki paznokciowej uległa zwiększeniu. Po stosowaniu izoflawonoidów koniczyny czerwonej u pacjentek zmniejszyła się suchość spojówek i błony śluzowej nosa [11].
Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na stan skóry oceniano również w badaniach u szczurów z eksperymentalnie wywołanym niedoborem estrogenów. Stwierdzono, że izoflawonoidy koniczyny czerwonej spowalniają procesy starzenia się skóry, poprzez zwiększenie jej grubości oraz zawartości kolagenu [5].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na dolegliwości ze strony układu pokarmowego

Izoflawonoidy koniczyny czerwonej stosowane przez 3 miesiące w dawce 80 mg u kobiet w okresie postmenopauzalnym normalizują pracę układu pokarmowego, zmniejszając zarówno częstość występowania biegunek, jak i zaparć [11].

Inne działania izoflawonoidów koniczyny czerwonej

wykazane w badaniach in vitro i in vivo u zwierząt doświadczalnych [6]:

• silne właściwości antyoksydacyjne, w wyniku hamowania reakcji utleniania i neutralizacji wolnych rodników (pobudzanie aktywności enzymów antyoksydacyjnych – katalazy, peroksydazy glutationowej, dysmutazy nadtlenkowej, reduktazy glutationowej),
• działanie przeciwnowotworowe, w wyniku hamowania proliferacji komórek nowotworowych i indukowania ich apoptozy,
• działanie hipoglikemiczne, w wyniku nasilania syntezy i wydzielania insuliny, hamowania wchłaniania glukozy z układu pokarmowego i hamowania glukoneogenezy,
• działanie przeciwzapalne.

Bezpieczeństwo stosowania izoflawonoidów koniczyny czerwonej

Badania naukowe nie zanotowały poważnych działań niepożądanych u kobiet po stosowaniu izoflawonoidów koniczyny czerwonej [15, 16, 19].
Preparaty koniczyny czerwonej przeciwwskazane są u kobiet w ciąży, kobiet karmiących, dzieci do 12 roku życia i w przypadkach chorób hormonozależnych. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca stosowania izoflawonoidów koniczyny czerwonej łącznie z tamoksyfenem i innymi lekami antyestrogenowymi.

Preparaty zawierające izoflawonoidy koniczyny czerwonej mogą być stosowane do łagodzenia objawów menopauzy u kobiet, które obawiają się lub mają przeciwwskazania do stosowania hormonalnej terapii zastępczej.PIŚMIENNICTWO

• Altavilla D, Crisafulli A, Marini H i wsp.: Cardiovascular effects of the phytoestrogen genistein. Curr Med Chem Cardiovasc Hematol Agents. 2004, 2, 179-186.
• Atkinson C, Compston JE, Day NE i wsp.: The effects of phytoestrogen isoflavones on bone density in women: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2004, 7, 326-333.
• Atkinson C, Warren RM, Sala E i wsp.: Red-clover-derived isoflavones and mammographic breast density: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial [ISRCTN42940165]. Breast Cancer Res. 2004, 6, 170-179.
• Ballmer-Weber BK, Holzhauser T, Scibilia J i wsp.: Clinical characteristics of soybean allergy in Europe: a double-blind, placebo-controlled food challenge study. J Allergy Clin Immunol. 2007, 119, 1489-1496.
• Circosta C, De Pasquale R, Palumbo DR i wsp.: Effects of isoflavones from red clover (Trifolium pratense) on skin changes induced by ovariectomy in rats. Phytother Res. 2006, 20, 1096-1099.
• Czerpak R, Pietryczuk A, Jabłońska-Trypuć A i wsp.: Aktywność biologiczna izoflawonoidów i ich znaczenie terapeutyczne i kosmetyczne. Postępy Fitoterapii. 2009, 2, 113-121.
• Hidalgo LA, Chedraui PA, Morocho N i wsp.: The effect of red clover isoflavones on menopausal symptoms, lipids and vaginal cytology in menopausal women: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Gynecol Endocrinol. 2005, 21, 257-264.
• Imhof M, Gocan A, Reithmayr F i wsp.: Effects of a red clover extract (MF11RCE) on endometrium and sex hormones in postmenopausal women. Maturitas. 2006, 20, 76-81.
• Kraszewska O, Nynca A, Kamińska B i wsp.: Fitoetrogeny I. Występowanie, metabolizm i znaczenie biologiczne u samic. Postępy Biologii Komórki: 2007, 1, 189-205.
• Lee KH, Choi EM: Biochanin A stimulates osteoblastic differentiation and inhibits hydrogen peroxide-induced production of inflammatory mediators in MC3T3-E1 cells. Biol Pharm Bull. 2005, 28, 1948-1953.
• Lipovac M, Chedraui P, Gruenhut C i wsp.: Effect of Red Clover Isoflavones over Skin, Appendages, and Mucosal Status in Postmenopausal Women. Obstet Gynecol Int. 2011, 949302, 1-6.
• Lipovac M, Chedraui P, Gruenhut C i wsp.: Improvement of postmenopausal depressive and anxiety symptoms after treatment with isoflavones derived from red clover extracts. Maturitas. 2010, 65, 258-261.
• Lipovac M, Chedraui P, Gruenhut C i wsp.: The effect of red clover isoflavone supplementation over vasomotor and menopausal symptoms in postmenopausal women. Gynecol Endocrinol. 2012, 28, 203-207.
• Occhiuto F, Pasquale RD, Guglielmo G i wsp.: Effects of phytoestrogenic isoflavones from red clover (Trifolium pratense L.) on experimental osteoporosis. Phytother Res. 2007, 21, 130-134.
• Panay N: Taking an integrated approach: managing women with phytoestrogens. Climacteric. 2011, 14, Suppl 2, 2-7.
• Powles TJ, Howell A, Evans DG i wsp.: Red clover isoflavones are safe and well tolerated in women with a family history of breast cancer. Menopause Int. 2008, 14, 6-12.
• Rassi CM, Lieberherr M, Chaumaz G i wsp.: Down-regulation of osteoclast differentiation by daidzein via caspase 3. J Bone Miner Res. 2002, 17, 630-638.
• Teede HJ, McGrath BP, DeSilva L i wsp.: Isoflavones reduce arterial stiffness: a placebo-controlled study in men and postmenopausal women. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003, 1, 1066-1071.
• Terzic MM, Dotlic J, Maricic S i wsp.: Influence of red clover-derived isoflavones on serum lipid profile in postmenopausal women. J Obstet Gynaecol Res. 2009, 35, 1091-1095.
• Toh MF, Burdette JE: Identifying botanical mechanisms of action. Fitoterapia. 2011, 82, 67-70.

Jesteśmy tak bardzo przekonani o wysokiej skuteczności preparatu FEMIFLAMAX, że postanowiliśmy zaproponować Ci darmową, niezobowiązującą suplementację na 15 dni.
Bez żadnych zobowiązań możesz przekonać się, jak dobrze FEMIFLAMAX radzi sobie z objawami menopauzy.
Dołącz do nas na Facebook #SalusNatura
Poznaj inne produkty Salus International
www.akutol.com.pl www.akutol.com.pl
Akutol - spray do bezbolesnego usuwania plastrów
www.sopelek.info.pl www.sopelek.info.pl
Sopelek - aspirator do nosa dla niemowląt
www.opaskinanudnosci.pl www.opaskinanudnosci.pl
Opaski akupresurowe SeaBand przeciw mdłościom
www.stopkurzajkom.pl www.stopkurzajkom.pl
Lapis - diabelsko skuteczny w usuwaniu kurzajek
 

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
Tel.: +48 32/ 788-55-00
Faks: +48 32 / 253-02-53
www.salusint.com.pl

e-mail:
femiflamax@salusint.com.pl

© 2018-2022 Salus International Sp. z o.o.

Informacje prawne

Witamy na stronie internetowej stop kurzajkom.pl („Strona Internetowa”). Strona internetowa jest obsługiwana przez firmę Salus International Sp. z o.o.

Twoja zgoda oraz zmiany Informacji Prawnej

Przez uzyskanie dostępu i korzystanie z tej strony internetowej, potwierdzasz dokonanie przeglądu i udzielenie zgody Informację Prawną. Strona internetowa, jej treść i niniejsza Informacja Prawna może być okresowo aktualizowana i modyfikowana bez wcześniejszego powiadomienia. Przez uzyskanie dostępu i korzystanie z tej strony internetowej po tego typu aktualizacjach i modyfikacjach, obowiązują Cię te aktualizacje i/lub modyfikacje. Zatem prosimy o okresowe przeglądanie niniejszej Informacji Prawnej.

Dostępność strony internetowej

Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana w taki sposób, aby zachować zgodność z prawem i uregulowaniami Unii Europejskiej i jest przeznaczona do wykorzystania wyłącznie przez mieszkańców Unii Europejskiej. Dostęp do strony internetowej może nie być legalny dla określonych osób lub określonych państw leżących poza Unią Europejską. Gdy uzyskujesz dostęp do niniejszej strony internetowej spoza obszaru Unii Europejskiej, robisz to na swoje ryzyko i na swoją odpowiedzialność.

Strona internetowa nie jest źródłem porad medycznych

Niniejsza strona internetowa i treść zamieszczona na niniejszej stronie internetowej została przedstawiona w formie ogólnej i dostarczona wyłącznie w celach informacyjnych. Strona internetowa i jej treść nie mają na celu podawania zaleceń, które zastępują profesjonalną poradę lekarską. Żadna treść zawarta na niniejszej stronie internetowej nie jest, ani nie powinno być wykorzystywane w celu postawienia diagnozy medycznej lub leczenia. W zakresie jakiegokolwiek stanu medycznego lub leczenia, zawsze należy szukać porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Nie należy nigdy lekceważyć porady medycznej, ani nie opóźniać jej poszukiwania, ze względu na coś, co zostało przeczytane w internecie.

Informacje na temat produktów i/lub usług

Informacje podane na stronie internetowej mogą się różnić pomiędzy państwami i nie wszystkie produkty i/lub usługi mogą być dostępne w każdym państwie. Odnośnik do produktu lub usługi nie oznacza, że ten produkt lub ta usługa jest lub będzie dostępna w Twoim państwie. Produkty i usługi, o których mowa na niniejszej stronie internetowej mogą podlegać różnym wymogom prawnym w zależności od państwa. Nic na tej stronie internetowej nie powinno być interpretowane jako promocja lub reklama produktu lub usługi, które nie są w danym państwie dozwolone.

Prawa autorskie i wykorzystanie informacji

Niniejsza strona internetowa i jej treść są własnością oraz są pod kontrolą firmy Salus International Sp. z o.o. i są chronione prawem autorskim. Można uzyskać dostęp i pobrać ze strony internetowej informacje, które obejmują teksty, obrazy, audio i video do własnego niekomercyjnego użytku, ale nie zezwala się na żadne modyfikacje, ani dalsze reprodukcje strony internetowej i jej treści. Nie można prowadzić dystrybucji, modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, ani ponownie publikować strony internetowej i jej treści. Firma Salus International Sp. z o.o. nie gwarantuje, że wykorzystanie informacji zawartej na stronie internetowej nie naruszyło praw żadnej osoby trzeciej. Oprócz pozwolenia na wykorzystanie, jak wspomniano w tym paragrafie nie przyznaje się żadnej licencji, ani innych praw do strony internetowej, ani do żadnej części jej treści.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i charakterystyczne opakowanie przedstawione na tej stronie internetowej są chronione przez prawo krajowe i międzynarodowe. Nie można wykorzystać żadnego z nich bez wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia firmy Salus International Sp. z o.o. Nie udziela, ani nie nadaje się licencji, ani prawa do jakiegokolwiek rodzaju znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy handlowej i charakterystycznego opakowania bez wyraźniej pisemnej zgody.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Firma Salus International Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby utrzymać tę stronę internetową i jej treść w postaci dokładnej i aktualnej; jednak nie dajemy żadnych oświadczeń, ani gwarancji co do precyzji i kompletności strony internetowej i jej treści.

STRONA INTERNETOWA I JEJ TREŚĆ SĄ PRZEDSTAWIONE „W AKTUALNYM STANIE”

FIRMA SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI W ZAKRESIE KOMPLETNOŚCI, PRECYZJI, MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU, NIENARUSZENIA PRAW AUTORSKICH ALBO PRZYDATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ TREŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. SALUS INTERNATIONAL Z O.O. NIE OŚWIADCZA, ANI NIE GWARANTUJE, ŻE TA STRONA INTERNETOWA I JEJ TREŚĆ NIE ZAWIERA WIRUSÓW, ROBAKÓW, ANI INNYCH KODÓW, KTÓRE MOGŁY MIEĆ WŁAŚCIWOŚCI ZANIECZYSZCZAJĄCE LUB NISZCZĄCE. ZARÓWNO SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O., ANI ŻADNA INNA STRONA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE LUB ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH NA RZECZ TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ TREŚCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE Z TYTUŁU ŻADNEJ SZKODY BEZPOŚREDNIEJ, UBOCZNEJ, NASTĘPCZEJ, POŚREDNIEJ LUB ODSZKODOWANIA, KTÓRE WYNIKNĄ Z DOSTĘPU, UŻYWANIA, BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, POLEGANIA NA STRONIE ALBO JAKIEGOKOLWIEK BŁĘDU LUB POMINIĘCIA NA STRONIE INTERNETOWEJ I/LUB W JEJ TREŚCI.

Prawo właściwe i kompetentny sąd

Jakiekolwiek roszczenie dotyczące niniejszej strony internetowej oraz jej treści podlega prawu obowiązującemu w Polsce. Używanie niniejszej strony internetowej, oznacza zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów polskich.

Linki do naszej strony internetowej

Nie zezwala się na ramkowanie, głębokie linkowanie, tworzenia kopii lustrzanej lub retransmitowania naszej strony internetowej lub jej treści, ani cytatów lub wykorzystania całości lub części niniejszej strony internetowej lub jej treści na stronie internetowej osoby trzeciej bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Salus International Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Korzystanie z niniejszej strony internetowej również podlega polityce prywatności